acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Revtangen, nett for nett og meter for meter

Revtangen er dessverre stengt for besøkende inntil videre, men her kan du oppleve stasjonen nett for nett og meter for meter.

Vårtrekket er i gang, og Revtangen ornitologiske stasjon er operativ. Men vi har dessverre måttet stenge stasjonen for besøkende inntil videre, og vi ber om at alle respekterer dette.

I stedet har vi tatt en haug med bilder på stasjonen i finværet 20. mars, slik at alle som vil kan oppleve stasjonen nettplass for nettpless, meter for meter!

Revtangen_OS_porten_beh150.jpg#asset:11207

Revtangen ornitologiske stasjon ligger på Reve i Klepp kommune (Jæren), i Nordsjøveien 653. Stasjonen ligger i dag som en liten vegetasjonsøy i et hav av jordbruksland, en drøy halv kilometer fra kysten.


RevtangenOS_skilt_beh150.jpg#asset:11208

Nett_heltisør_01_beh150.jpg#asset:11244


Stasjonen er 5,5 mål, og tomten ender i en spiss mot sør. Vi starter turen fra sør mot nord. Helt i sør er en vinkel med 2 6-lommers nett mellom bartrær, en meget god nettplass siden mange fugler kommer inn i hagen fra sør. Nordsjøveien danner grensen mot øst, og langs hele denne er det plantet gran eller bygget levegger for å skjerme for trafikk, innsyn og østavind.


Nett_heltisør_02_beh150.jpg#asset:11212

Nett nr. 2 av den sørligste vinkelen.


Heisenett_sør_beh150.jpg#asset:11209

Det største nettoppsettet står på sørlige del av tomten, i blanding av gran, buskfuru, selje, rogn og platanlønn. Her er det koblet sammen 84 meter med 8-lommers nett.


Revtangen_våtmarksområde_beh150.jpg#asset:11214

I nordenden av dette nettoppsettet er det gravd ut 3 dammer og to kanaler. Her drives målrettet fangst av vadefugler og vintererle. I 2019 ble det fanget mer enn 100 vadere her, mest gluttsnipe, skogsnipe og grønnstilk. Disse blir utstyrt med fargeringer (kodede flagg).


Nordre_dam_beh150.jpg#asset:11215

Nordre Dam og «Walkabout Creek».


Midtseksjonen_nett_beh150.jpg#asset:11216

På midtre del av tomten ble det fjernet mye høyvokst gran i 2013. Her ble det nyplantet en blanding av gran, buskfuru, flere typer selje og bjørk. Denne vegetasjonen begynner nå å bli fin for nettfangst.


Storenett_nord_01_beh150_beh150.jpg#asset:11217

Storenett_nord_02_beh150.jpg#asset:11218

Hovedoppsettet i nord består av fire 12-meters nett i system, to 8-lommers og to 6-lommers, i en blanding av løvtrær og rynkeroser. Her brukes lyd om høsten, bl.a. på ymse sangere. Det står også en foringsautomat her.


9meter_rosebusker_beh150.jpg#asset:11219

En enkel 9-meter i rosebuskene mot vest er trolig det nettet som fanger mest pr. nettmeter.

12meterøst_beh150_200324_110702.jpg#asset:11220

12-meter med 5 lommer mot øst like sør for dammene med hytta.

Hyttedammene_beh150.jpg#asset:11221

Dammene ved hytta, mest for biologisk mangfold.


16.jpg#asset:11237

Enkel 12-meter i lav vegetasjon i nordvestre hjørne.


15.jpg#asset:11235

9-meter i nord.


14.jpg#asset:11234

Formidlingsbygget på Revtangen ornitologiske stasjon. Dette er den opprinnelige stasjonsbygningen, som ble bygget i bakdynene på Revtangen i 1937 og flyttet til der den står nå i 1954. I 2013 ble den satt i stand og utvidet for å kunne romme en full skoleklasse. I dette bygget ble møtene forut for dannelsen av Norsk Ornitologisk Forening midt på 1950-tallet. Så her er det mye ornitologisk historie i de gamle veggene!


13.jpg#asset:11233

Den andre stasjonsbygningen rommer kjøkken, stue og soverom. Den ble bygget i 1955.


12.jpg#asset:11232

Ny ringmerkingslab fra 2019, og til venstre ny redskapsbod fra 2018. Stasjonen er blitt bra oppgradert de siste årene!

11.jpg#asset:1123110.jpg#asset:11230

En ringdue får enda en ring, Revtangen 20.mars 2020.