Arrangement

Åpen dag

Revtangen ornitologiske stasjon

21. aug. 2022 KL. 09:00 - 15:00

På Revtangen ornitologiske stasjon på Reve i Klepp jobbes det med fangst og ringmerking av fugl. 21. august kan du oppleve dette på nært hold. Aktivitetene er spesielt velegnet for barn. Arrangementet er gratis og med værforbehold. Det vil være fugleverksted og salg av fuglerelaterte produkter, saft, kaffe, te og vafler. Velkommen!

Resultatene av ringmerkingen forteller hvor våre hekkefugler har sine trekkveier, viktige rasteplasser og overvintringsområder. Gjennom fangst og ringmerking får vi kunnskap om andelen ungfugler og voksne i bestanden, og dermed kan vi si noe om hvordan hekkesesongen har vært. Når merkede fugler blir gjenfunnet, kan vi beregne levealder og innhente kunnskap om viktige dødsårsaker. Alt dette er kunnskap som er helt nødvendig for å forvalte fuglebestandene på en god måte.

Ringmerking og værforbehold
Under ringmerking av fugl skal fuglenes ve og vel alltid komme i første rekke. En skal ikke bruke fangstnett når det regner kraftig. Går en fugl i nettet når det regner kan den bli såpass våt at den dør av nedkjøling. En skal heller ikke ha opp nett når det blåser for mye. Fugler kan ta skade av at vinden rykker og sliter i nettet mens fuglene er fanget og henger i nettet, og de kan også bli nedkjølt av kald vind.

Med slike hensyn å ta så må en være nøye med å vurdere vær- og vindforholdene før en går i gang. Det er ofte nødvendig å se på de siste og mest oppdaterte værmeldingene opp mot det planlagte tidspunktet for å vurdere om det er trygt å iverksette fangst og ringmerking.